Chương trình mùa hè bữa ăn 2017

Chương trình mùa hè bữa ăn 2017

Tìm kiếm một cách thú vị và sức khỏe để nuôi con của bạn trong mùa hè này? Kiểm tra một chương trình bữa ăn mùa hè để giúp trẻ em hoặc thiếu niên của bạn nhận được thực phẩm và đồ ăn nhẹ miễn phí. Hãy gọi cho gia đình Thực phẩm Đường dây nóng tại số 1-888-4-THỰC PHẨM-WA (1-888-436-6392), M-Th, 8am-5:30pm; F, 8am-5pm or visit the USDA Summer Meal Finder to find meal sites near you.