Cov kev pab mov noj rau lub caij ntuj sov 2017

Cov kev pab mov noj rau lub caij ntuj sov 2017

Nrhiav ib lom zem thiab kev kho mob txoj kev rau koj pub koj tus menyuam no lub caij ntuj sov? Kos nqe lus seb lub caij ntuj sov rau mov uas muaj kev pab kom koj tus me nyuam los sis koj tus menyuam tau dawb cov zaub mov thiab khoom noj txom ncauj. Hu rau lub tsev mov Hotline rau 1-888-4-mov-WA (1-888-436-6392), M-Th, 8AM-5:30pm; F, 8am-5pm or visit the USDA Summer Meal Finder to find meal sites near you.