Free Դպրոցի Էջանշան դնել Դարձնել սկզբնական 2017

Առաջին օրը դպրոցում մոտենում. Բարեբախտաբար շատ վայրերում կան ծրագրեր, որոնք կօգնեն ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին ձեռք բերել որոշ պարագաների համար անհրաժեշտ է լինել հաջողակ երեխաների դպրոց. Այս պարագաներ տարբերվել, but some programs may include…

SAIL – Stay Active and Independent for Life

Stay Active and Independent for Life (SAIL) is a strength, balance and fitness program for adults 65 and older. Performing exercises that improve strength, balance and fitness are the single most important activity that adults can do to stay active…

Support WIN211 with AmazonSmile!

When you #StartWithaSmile on #PrimeDay, Amazon donates to Washington Information Network 2-1-1. Shop for great deals at smile.amazon.com/ch/02-0554604

Complete Eats

Washington State Department of Health is teaming up with Safeway to offer Complete Eats, an exclusive new program in Washington that makes it easier for families on a limited budget to afford fruits and vegetables. Complete Eats offers extra saving…

Ամառային Սննդի Ծրագրեր 2017

Փնտրում եմ իմ եւ առողջության ձեւով կերակրել ձեր երեխան ամռանը? Ստուգել ամառային սննդակարգում ծրագիր օգնել ձեր երեխային, կամ teen ստանալ անվճար սնունդ եւ նախուտեստներ. Զանգահարեք Ընտանիքի Սննդամթերք կարդացեք Թեժ գիծ է 1-888-4-ի սննդի WA (1-888-436-6392), M-Th, 8am-5:30pm;…

Fresh Bucks Program 2017

The Fresh Bucks program will be returning in May at all Seattle farmers markets and many other locations throughout the state. Fresh Bucks provides extra buying power for people with SNAP benefits (Supplemental Nutrition Assistance Program, known as “food stamps”…

2017 1st Quarter Newsletter

Download our quarterly newsletters to keep up with the latest news from WIN211. Find out about new programs, partner programs, upcoming changes, demographics, caller needs, and much more. Download Washington 2-1-1 1st Quarter 2017 Newsletter

May is Stroke Awareness Month

Governor Jay Inslee has signed a proclamation encouraging all people in Washington to “take action to reduce their risk of stroke, know the signs and symptoms, and act F.A.S.T.” Stroke is a leading cause of death and disability in Washington….

WIN211 10th Anniversary Event

Washington Information Network 211 held their 10-Year Anniversary event on January 31, 2016. The memorable event was held at the Washington State Governor’s Mansion in Olympia. The evening event was filled with stories of WIN211’s history, pride in its achievements,…

Federal Immigration Ban

The President’s executive order limiting immigration to the United States has raised questions for dual citizen travelers, travelers holding green cards and travelers holding immigrant visas. The Port of Seattle website encourages anyone expecting visitors to arrive at SeaTac with…

WIN211 10th Anniversary Sponsors

Dr. Dennis G. & Terri Jean Smith